Vyšehrad - komín

 

 

 

 

 

Kdy FLEX-PLUS

Vynikající vlastnosti systému FLEX-PLUS nejlépe vyniknou když:

- potřebujeme rekonstruovat stávající uhýbaný zděný průduch

-  potřebujeme odvádět spaliny od plynových kotlů i v přetlaku

-  potřebujeme odvádět spaliny od plynových kondenzačních kotlů

Návrh

Pro správný a bezpečný návrh odvodu spalin je vhodné dodržet určitý všeobecný postup a vědět, které zákony a normy se vztahují k dané problematice. V případě systému FLEX-PLUS je důležité:

- Správně nadimenzovat průměr spalinové cesty.

- Důkladně prozkoumat disponibilní stávající zděné průduchy, do kterých chceme umístnit vložku TechnoFlex tak, aby nadimenzovaný průměr bylo možné instalovat.

- Prohlédnout a změřit komplet celý zděný průduch zespoda až po ústí za účelem zjištění:

- Rozměrů

- Úhybů

- Stavu zdiva a jeho celistvosti a stability

- Stávajících zaústění spotřebičů do komína

- Nebezpečných míst, např. zazděný dřevěný trám apod.

- Možnosti kontroly a čištění komínové vložky a umístění kondenzátní jímky s dvířkovým dílem

- V případě, že stávající zděný průduch má nedostatečné rozměry, je možné navrhnout zvětšení pomocí komínové frézy. Frézování provádějí odborné kominické firmy, viz. Partneři – Obnova komínů, a je dobré včas konzultovat možnost provedení frézování konkrétního komínového tělesa

- Dvířkový díl musí být umístěn hned na kondenzátní jímce, aby bylo možné jí kontrolovat a čistit.

   

Krátká charakteristika

Schiedel KERANOVA je univerzální lehký keramický sanační systém, určený pro rekonstrukce stávajících komínů pro odvod spalin od spotřebičů na všechna paliva. Systém tvoří vložky z tenkostěnné profilované keramiky, které jsou materiálově shodné s vložkami použitými v systémech Absolut, Avant-Primo nebo Multi. Jedná se o jediný keramický systém, kde je možné provádět i uhýbané průduchy.

Vlastnosti a použití

Systém Keranova je určený pro provádění komínových vložek odtahů spalin od spotřebičů všech druhů paliv především v rodinných domech. Systém je možné použít jako vložky stávajících průduchů, v odůvodněných případech i jako vložky nových průduchů. Systém Keranova je vhodný jak pro podtlakový suchý provoz na pevná paliva, tak i pro přetlakový mokrý provoz do 200Pa a do 200°C. Je vhodný i pro kondenzační kotle.

Odolnost keramické vložky vůči kyselinám umožňuje použít tento systém i v případech, kdy nelze použít kovové materiály - např. pro odvod spalin od spotřebičů, umístěných v místech, kde se nacházejí nebo používají chemické látky např. libovolné sloučeniny chloru nebo jiných halogenů.

 

Korozivzdorná ocel jakosti ČSN EN 1.4404 (ČSN 17 349, AISI 316L) tloušťky 1 mm

 

Dimenze:

DN: 140, 150, 160, 180, 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700 mm

 

Výroba:

Komínové vložky systému PRIMA-1 jsou vyráběny zakružováním nerezových plechů a následným podélným svařováním na plazmových nebo WIG automatech. Tyto technologie svařování zaručují, že svárem tepelně ovlivněná oblast je minimální a nedochází k degradaci vynikajících antikorozních vlastností materiálu. Vysokou kvalitu a funkčnost výrobků garantuje systém řízení výroby s certifikátem ISO 9001 a hlavně odborná způsobilost a zkušenosti lidí podílejících se na vývoji a výrobě systému PRIMA-1.

 

Konstrukce vložky:

Každý komínový díl je opatřen na horním konci roztaženým hrdlem a na spodním konci prolisem pro fixaci spony a drážkou pro silikonové těsnění. Systém hrdlových spojů se sponou zaručuje vysokou stabilitu a pevnost svislých i vodorovných částí odvodů spalin. V suchém podtlakovém provozu bez těsnění je systém možné používat trvale do teploty 450°C. Pro odvod spalin v přetlakovém provozu do 200Pa, se do drážky ve spodní části vložky vloží silikonové těsnění, které trvalé odolává teplotám až do 200°C.

1. Roztažené hrdlo
2. Prolis pro sponu
3. Drážka pro těsnění