Vyšehrad - komín

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny jednotlivých prací jsou vždy smluvní. Pro představu uvádíme jen orientační ceny.

 

Vložkování komínů pro plynové spotřebiče cca 1.300,- Kč za jeden metr.

Vložkování komínů pro spotřebiče na tuhá paliva cca 2.000,- Kč za jeden metr.

Frézování komínů cca 1.000,- Kč za jeden metr.

Kontrola a čištění spalinové cesty cca 500,- Kč

Kontrola spalinové cesty a následné vystavení revizní zprávy cca 1.200,- Kč

Tlaková zkouška spalinové cesty cca 1.000,- Kč

Měření emisí cca 1.500,- Kč při větším počtu spotřebičů se cena sníží.